Hakkımızda

      Özel Kale Okullari, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygıyı temel almaktadır. Bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve kullanma aşamalarında disiplinlerarası yaklaşımı ve eleştirel düşünmeyi ön plana çıkarmıştır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri; evrensel değerleri ve bilimsel etik kuralları yerel çerçevede ele alan, üretken ve yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Neden Butik Eğitimi ?
        Butik Eğitimin farkı, daha demokratik bir yaşam için oğrencilerin, kişisel ve sosyal deneyimlerini yonlendirmelerinde, kontrol etmelerinde onlara yardımcı olmaktır. Öğretmenlerin danışmanlığı oğrencilerin yansımalı düşünmeleri ile oğrencilerin gelecekteki davranışlarında bir değişim ve gelişmeye neden olmaktadır. Zira ilerlemecilik oğrencilere bilgiyi aktarmak yerine oğrencilerin araştırma yontemlerini oğrenmeleri ve sorunlarını kendilerinin çozmeleri gerektiği fikrini içermektedir.