Yaşamındaki Olaylar

Atatürk’ün Yaşamindaki Kronolojik Olarak Olaylar

1881 : Mustafa’nın Selanik’te dünyaya gelmesi.

1893 : Mustafa Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi “Kemal” verilir.

1895 : Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.

1899 : Mustafa Kemal İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başlar.

1902 : Mustafa Kemal Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.

11 Ocak 1905 : Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam’da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam’a gönderilir.

Ekim 1906 : Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam’da “Vatan ve Hürriyet” adıyla gizli bir dernek kurarlar.

Eylül 1907 : Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik’e gönderilir.

13 Eylül 1911 : Mustafa Kemal İstanbul’daki Genel Kurmaya tayin edilir.

9 Ocak 1912 : Mustafa Kemal Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

25 Kasım 1912 : Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.

27 Ekim 1913 : Mustafa Kemal Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atanır.

25 Nisan 1915 : İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.

9 Ağustos 1915 : Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

1 Nisan 1916 : Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.

6-7 Ağustos 1916 : Mustafa Kemal Bitlis ve Muş’u düşmandan geri alır.

31 Ekim 1918 : Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

30 Nisan 1919 : Mustafa Kemal Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.

16 Mayıs 1919 : Mustafa Kemal İstanbul’u terkeder.

19 Mayıs 1919 : Mustafa Kemal Samsun’a ayak basar.

8 Temmuz 1919 : Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder.

23 Temmuz 1919 : Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.

4 Eylül 1919 : Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.

27 Aralık 1919 : Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara’ya gelir.

23 Nisan 1920 : Mustafa Kemal Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.

11 Mayıs 1920 : Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.

5 Ağustos 1921 : Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.

23 Ağustos 1921 : Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.

19 Eylül 1921 : Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.

26 Ağustos 1922 : Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başlar.

30 Ağustos 1922 : Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

10 Eylül 1922 : Gazi Mustafa Kemal İzmir’e girer.

1 Kasım 1922 : Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal’in Hilafetin kaldırılması Yönündeki önerisini kabul eder.

14 Ocak 1923 : Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat eder.

29 Ekim 1923 : Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

24 Ağustos 1924 : Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giyer.

9 Ağustos 1928 : Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

12 Nisan 1931 : Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.

12 Temmuz 1932 : Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.

16 Haziran 1934 : Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını verme kararı alır.

10 Kasım 1938 : Atatürk vefat eder.

Kaynak : http://www.mkutup.gov.tr

mesaj başlat
merhabalar..kale koleji
merhabalar
size nasıl yardımcı olalım...