Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz;

     Kale Koleji Okullarının misyonu,
Türkiye’yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak yeni nesiller yetiştirmektir. Bunun için gerekli nitelik sıçramasına katkıda bulunmak bu misyonun ana omurgasını teşkil eder. Okullarımızın eğitim camiası içindeki yerlerinin kavramsal bağlamda saptanmasına, varlık nedenlerinin, görev ve işlevlerinin açıklığa kavuşturulmasına önayak olmak; onların ufkunu genişletmek, dünyaya açılmalarına yardım etmek, yetişkin yaşamlarında tutunabilmek için ihtiyaç duyacakları farkındalık, merak, hayal gücü, yaratıcılık, özen, sorumluluk ve muhakeme gibi temel değerleri aşılamak, teşvik etmek, derinleştirmek misyonlarımız arasındadır. Özellikle sanayi ve teknolojimizi çağdaş dünya seviyesine yükseltecek patent, lisans, tasarım, ürün üretimlerini hızlandıracak uluslararası nitelikte bilgi ve becerileri haiz nesiller yetiştirilmesi misyonumuzun vazgeçilmezidir. Bunun için de araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi olmazsa olmazdır.

Vizyonumuz;

    Kale Koleji Okullarının vizyonu,
Eğitim birimlerimizi akademik çalışmaların cazibe merkezi haline getirerek, bölge, ülke ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretecek nesiller yetiştirmektir. Vizyonumuz geleceğimize yön verecek yavrularımızın eğitim ve öğretim standartlarını küresel akranlarıyla yenişebilecekleri evrensel düzeye yükseltmek, yaygınlaştırmak, idame ettirmek, eğitime dinamizm ve itibar kazandırmaktır. Bunun için de sürekli araştırma yolu ile mükemmeliyeti hedeflemekteyiz.
Vizyonumuzun ana öğelerini şu biçimde özetlemek mümkündür:
• Hızla küreselleşen dünyanın değişimine senkronize olmak, gelişmelerin ardında kalmamak, uluslararası standartlardan ödün vermemek;
• Eğitim programlarımızı, modern çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yol, yöntem ve usullerle zenginleştirmek;
• Öğretmenlerimizin akademik müktesebatlarının ötesinde, uzmanı oldukları konulara/sektörlere ilişkin gelişmeleri, güncel mesele ve gidişatları izlemelerini, derslerine yansıtmalarını ve öğrencileri ile paylaşmalarını sağlamak;
• Göreli ekonomik avantaj/istihdam sağlayan sektör ve işkollarında, öğrencilerinin doğrudan uzmanlık geliştirmelerini sağlamak, kariyer edindirmek vizyonumuzun ana öğelerini oluşturmaktadır.
ilkokul, orta okul ve anadolu lise öğrenci başarılarımız biliniyor..
vizyonumuz sözde kalmayıp teknoloji yatırımları ve ülkenin önünü açması için ara eleman yetiştirme konusunda da
lider olmak için mücadele etmekteyiz..
Buna ek olarak ta yetişmiş insan gücüne destek için
Yenilenebilir enerji (renewable energy)
; güneş paneli(solar panel-energy) üretim montaj, rüzgar enerjisi(wind energy) üretim ve montaj,
mekatronik  (endüstriyel otomasyon) ,yat inşa gibi bölümlerde öğrencilerimize vizyon ve gelecek sunuyor…

***********************************************************************************************

instagramdan duyuru ve yayın takibi için bu linke tıklayınız

öğrencilerimiz dilerse buradan binlerce video ile derslerine çalışabilir ,tekrar edebilir…

iyi seyirler

Kale Okulları Youtube Kanalı Tuzla 

Kale Tv

mesaj başlat
merhabalar..kale koleji
merhabalar
size nasıl yardımcı olalım...