Happy Kids World

ÖNCE OKUL ÖNCESİ 

3 Yaşındaki bir çocuk yetişkinden 2,5 kat

6 Yaşındaki bir çocuk yetişkinden 2 kat

Daha Hızlı Düşünebilirken;

17 Yaşındaki bir çocuk BİR YETİŞKİN KADAR düşünebiliyor

ZEKÂNIN BÜYÜK BÖLÜMÜ (Yaklaşık %80) 0-6 YAŞ ARASINDA OLUŞUR.

Happy Kids World Concept;

Okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış ulusal ve uluslararası yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir program uygulanmaktadır. Sarmal ve eklektik özelliklere sahip olan program, sürdürülebilir ve esnek bir yapıya sahiptir.

Ulusal değerlerin yanında uluslararası bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Çağdaş öğrenme ve öğretme teknikleri kullanılarak zenginleştirilen Program; her çocuğa öncelikle kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını keşfetme ve bu doğrultuda seçimler yapma fırsatı verir.

Hiçbir Yetişkin Bir Çocuk Kadar Derin Ve Kişisel Hissedemez..

“ON YÜZ BİN MİLYON HEYECAN YUTTUM”

KALE Okul Öncesinde her çocuk; üretken, iyimser, sevecen, becerikli, sosyal, enerjik, başarılı, merhametli, dost canlısı, empati yeteneği güçlü, hitabet yeteneği güçlü, neşeli ve şevkli, kibar, mizaç bilincini kazanmış, hassas, hareketli, sıra dışı, aktif, düzenli, paylaşımcı, maceracı, meraklı, alternatifleri olan, birden fazla ilgi alanı edinmiş, adil bireyler olarak yetiştirilmeye özen gösterilirken; ilk temellerini KALE Okullarında oluşturan her çocuk; inisiyatif almayı, kavramayı, özgün düşünceyi doğru öğrenirler ve toplumdaki yerlerini alırlar.

 Çocuklarımız; özgüvene sahip, öz saygısı yüksek, sorumluluk alabilen, paylaşımcı, kendini rahat ifade edebilen, bağımsız, kendi kararlarını alan ve aldığı kararların sonucunu kabul eden, sorun çözme becerisine sahip dünya vatandaşları olarak yetişirler.

BİREYSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

Anne-Baba ve onlardan hemen sonra gelen Okul Öncesi öğretmeni; çocuğun dünyayı algılama tarzını, dünyayı nasıl gördüğünü keşfederek sağlıklı bir kişilik gelişimi sağlayabilir.

 • Uygun Ortam
 • Tam Donanım
 • Yeterli Süre
 • Özeli ortaya çıkarıp, muhafaza edebilme
 • Eğitimde ve gelişmede süreklilik

Kale Okul Öncesi Concept okullarımızda; çocuğa özgü gelişme ve eğitim tüm yönleriyle ele alınır. Yaş gruplarına göre hazırlanan uygun ortam ve uygun donanım ile her çocuğa özel ve yeterli zaman ayırabilen, özelliklerinin farkına varıp bunu muhafaza edebilen, çocuğun eğitiminde ve gelişiminde süreklilik sağlayan bir model uygulanır.

Çocuğun yapısı ileride ne kadar yüksek olacaksa; temelleri o kadar derine inmek zorundadır..

YETENEK, İLGİ, ZAMANLAMA VE DÖNÜŞÜM

 • Yeteneği ilgiyle keşfet,
 • Keşfedilen yeteneği zamanla beceriye dönüştür,
 • Beceriyi yaşamsallaştır.

Kale Okul Öncesi Concept okullarımızda; eğitimin bir tür eğlence olduğu öğretme modelimizle; çocuklarımızın her alandaki yetenek ve ilgi alanlarını yakından takip ederek, zamanında yetenek keşfi yapıyor ve bu yetenekleri zamanla beceriye dönüştürebilmeleri için yol gösteriyoruz. İlerleyen sosyal ve akademik hayatlarında beceriye dönüşen yeteneklerini, yaşamsallaştırmalarında ki ilk adımları atıyoruz.

YABANCI DİL KAVRAMI

 • Doğru telaffuz kazandırma
 • Günlük yaşantıya aktarma
 • Yabancı dil öğrenmeye temel oluşturma
 • Çocuğun yabancı dil kavramının farkına varmasını sağlama

Kale Okul Öncesi Concept okullarında; çocuklarımıza ikinci bir dil öğretirken ilk hedefimiz; çocuğun bu kültürün farkına varmasını sağlamak. Jest, mimik, şarkı, oyun, hikâye, resim, flascard, poster, kukla, video ve kitaplar ile her yaş grubuna özel uygulamalar ile yabancı dil öğrenmeye temel oluştururuz.

*Her Çocuk, Farklı Bakan, Farklı Gören, Farklı Düşünen Biricik Bir Kimliktir.

BİREYİ TANIMA, KARİYER VE YÖNELİM ÇALIŞMALARI

Gerçekten çocuğumuzu yeterince tanıyor muyuz?

ÇOCUĞUNUZ ENERJİSİNİ NEREDEN ALIR?

‘Enerjik ve deli dolu’mu, ya da

‘Kendi halinde sakin bir çocuk’mu?

 • Dışadönük
 • İçedönük

Sportif Koordinasyon Eğitimi

Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış özel bir eğitim programıdır. Çocukların kemik ve kas yapıları, sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik ve koordinasyon özelliklerinin geliştirilir. Zihinsel anlamda ise özgüvenleri, karar verebilme ve liderlik becerileri desteklenerek, takım olarak çalışmayı ve oynamayı öğrenirler. Çocukların en uygun sportif branşa yönlendirilmesi konusunda ailelere danışmanlık yapılır.

ÇOCUĞUNUZ DÜNYAYI NASIL ALGILAR?

‘Gerçekçi ve ayakları yere basan bir çocuk’mu?

yoksa;

‘Orijinal ve hayal gücü kuvvetli’mi?

 • Teorik
 • Pratik

 Problem Çözme ve Düşünme Etkinlikleri:

 Çocuklara günlük hayatta sıklıkla karşılaşabilecekleri problem durumları sunulur. Çocuklardan verilen problem durumlarına olası değişik çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir. Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırmada önemli rol oynar.

Matematik Çalışmaları

Math TheirWay: Çocukların Gözüyle Matematik, California Üniversitesi, Berkeley’de, Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitimi Direktörü BarattaLorton tarafından geliştirilmiş bir programdır. Eğitim programımızda yer alan Math TheirWay metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

 • Serbest Keşfetme
 • Örüntü Oluşturma
 • Gruplama ve Sınıflandırma
 • Sayma
 • Mukayese Etme
 • Grafik Oluşturma

Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

ÇOCUĞUNUZ DÜNYAYI NASIL YARGILAR?

‘Çetin ceviz’mi? ,

‘Yufka yürekli’ mi?

 • Düşünen
 • Hisseden

Scamper ve Göster Anlat Tekniği

 Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili bir tanıtım yaparlar.

Etkinliğin amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat yaratmaktır.

Scamper, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onlara keşif yapabilme cesareti kazandırır, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için pratik yapma olanağı sağlar.

İnovasyon – Proje- CreativeThinking

ReggioEmilia okullarında geliştirilmiş olan “Proje Yaklaşımı” yöntemi, eğitim ortamlarında sürece önem veren ve bireyin öğrenme biçiminin önemini vurgulayan bir yöntemdir.

 • Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
 • Hayal gücünü kullanma,
 • Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme
 • Problem çözme
 • Sorgulama,
 • Dönüşümlü düşünme

Gelişim alanlarını destekler.

ÇOCUĞUNUZUN HAYATA KARŞI TUTUMU NASILDIR?

‘Hadi plan yapalım’mı? ,

‘Kendimizi akışa bırakalım’mı?

 • Kararlı
 • Esnek

 Yaratıcı Drama

Öğrencilerimizin duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda, rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik, etkin olarak katıldıkları dramatizasyonlar yapılmaktadır.

Zenginleştirme ve Akıl Oyunları Eğitimi

Çocuklardaki muhakeme ve pratik düşünebilme, hamle yapma, aldığı kararın sonucunu görme ve en önemlisi düşünme becerilerini geliştirme amacıyla yürütülen etkinliklerdir. Puzzle, tangram, görsel algı çalışmaları, satranç vb. gibi oyunlar ile çalışmalar desteklenir.

 MUTLU ÇOCUKLAR

Sosyalleşirken,

Yaparak yaşayarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirebilmek,

Bu konsepte her ikisi de mümkün;

 Ayın Etkinliği

Öğrencilerle birlikte ayın etkinliği için bir “obje” seçilir.

Belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nereden alındığını, ne zaman alındığını, özelliklerini anlatır.

Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler bir köşede sergilenir ve bu nesnelerin kullanıldığı çeşitli etkinlikler planlanır: Nesnelerle birebir eşleme, renk-şekil-büyüklük-ağırlık özellikleri ile ilgili gruplama ve grafik çalışmaları, sıralama, sayma, hikâye oluşturma çalışmaları ile, Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştiririlir.

Geziler

Merak ederek ve araştırarak neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmelerini, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamalarını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modelleri kazandırılır. Üretim yerleri, doğal mekânlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çok çeşitli mekânları seçtiğimiz gezi programımızda tematik haftalık geziler, parti, tiyatro ve sinema gezileri dönüşümlü olarak yer alır.

Öğrenciler, gezi dönüşünde gezi hakkındaki duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlattıkları “İzlenim Etkinliği”ne katılırlar.

Summer School

Öğrencilerimizin yaz tatillerinde dinlenirken eğlenmeleri, spor ve sanat dallarındaki becerilerini geliştirmeleri amacıyla, yaz boyunca eğitime devam edilir. Resim-seramik, müzik aktiviteleri, drama, bahçe oyunları, kukla gösterileri, grup oyunları, jimnastik, yüzme, dalgıçlık, geziler gibi çeşitli etkinlikler alanlarında uzman branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülür.

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışmaları

 Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 36-66 ay arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.

Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan Mandala sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.

Finans Okur Yazarlığı

Küçük yaşta geliştirilmesi gereken 21.yy becerilerinden biri olan ve dünyada pekçok farklı şekilde uygulanan finans okuryazarlığı eğitimi, kendi ihtiyaç ve kültürümüze uygun olarak geliştirdiğimiz bir sistem çerçevesinde uygulanmaktadır.

Harcama, Biriktirme (Tasarruf) ve Paylaşma başlıkları altında topladığımız Finans Okur-Yazarlığı uygulamasının temel hedefi, ‘para nedir ve nasıl kullanılmalıdır’, ‘istek ve ihtiyaç arasındaki fark nedir’ gibi sorulara cevap bulmak; ‘seçim yapmak’, ‘sabırlı olmak’ gibi kavramları pekiştirmektir.

GELİŞİM PROGRAMLARI

Çocukların Başta Duygusal Gelişim Olmak Üzere Tüm Gelişimsel Süreçlerinin Yakından Takip Edildiği Bir Anlayışla Hareket Etmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Birimimizce çocuklar doğal ortamlarında gözlemlenmekte; her çocuğun kendine özgü doğasının esas alındığı, başta duygusal gelişim olmak üzere tüm gelişimsel süreçlerin yakından takip edildiği bir anlayışla hareket edilmektedir.

Portfolyo Sunumları

Portfolyo derleme ve değerlendirmesi günümüz eğitiminin en olumlu ve dinamik yanıdır. Bu tür değerlendirme çocuğun neler yapabildiğini belgeler ve takdir eder.

Değerlendirme sürecinde çocuk ve öğretmen iş birliği içinde bir takım oluştururlar. Birlikte çocuğun gelişimini araştırıp belgelerler ve ortaya dökerler.

Kale Okulları, ‘Okul Öncesi Eğitim Konsepti’ ile çocuğunuzun gelişiminde donanımlı bir partner ‘iniz olarak, her zaman yanınızda olacaktır.

 SEVGİNİN OLDUĞU YERDE HAYAT VARDIR.

Özel İzmit Kale Happy Kids Concept Anaokulu için tıklayın.

Özel Sapanca Kale Happy Kids Concept Anaokulu için tıklayın.

Özel Sakarya Kale Happy Kids Concept Anaokulu için tıklayın.

Özel Tuzla Kale Happy Kids Concept Anaokulu için tıklayın.

Özel Tuzla Cordella Happy Kids Concept Anaokulu için tıklayın.

mesaj başlat
merhabalar..kale koleji
merhabalar
size nasıl yardımcı olalım...