Kale Sakarya Anadolu Lisesi

Adres: Ozanlar Mah. Şehit Üstteğmen Cengiz Ulusinan Sk. No:63  54100 Adapazarı / SAKARYA
TEL:0264 502 08 88

harita bilgi ve konum için lütfen tıklayınız.

Kişiye özel eğitim modeli kapsamında; eğitimde bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, teknoloji destekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak onlara yaratıcı ve özgür düşünce ortamı sunmaktayız.
Çift Dil Eğitim
Okulumuzda öğrencilerimizin sınıf düzeylerine göre bir eğitim planlaması yapılmaktadır. İngilizce ve Almanca eğitimi ders olmanın yanı sıra çocuklar için eğlenceli bir aktivitedir. Sınıf ortamımız Türkçenin yanında İngilizce ve Almancanın da aktif kullanıldığı bir ortamdır. Öğrenciler tüm yeni bilgileri bu sayede yaparak-yaşayarak öğrenmektedir. Temel ilkemiz ” Keşfederken eğlen, eğlenirken öğren. “dir.
Değerler Eğitimi
Toplumsal hayatımızın bir parçası olan değerlerimizi unutmamak ve bu değerlere sahip çıkmak amacıyla okulumuzda öğretmenlerimiz “ayın değeri” olarak bir konu belirlemekte ve öğrencilerle birlikte afişler hazırlamaktadır. Etkinlik kapsamında sadece öğrencilerimiz için değil; velilerimiz için de çeşitli seminerler düzenlenmektedir.
Akademik Başarı
“Başarmanın ön koşulu inanmaktır.” anlayışını benimsediğimiz okulumuzda, asıl amacımız öğrencilerimizin kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlamaktır. Verdiğimiz görev ve sorumluluklarda hedef merak eden, araştıran bir nesil yetiştirmektir.
Sportif Eğitim
Okulumuzda; her yaştan öğrencinin sporla tanışması, sporu sevmesi ve bu alanda kendi geliştirmesi için çeşitli spor faaliyetleri düzenlenmektedir. Oluşturulan spor kulüpleri sayesinde öğrencilere teknik bilgi vermenin yanında o alanla ilgili ekstra çalışmalar da yaptırılmaktadır.
Laboratuvarlar
Sınıf ortamında verilen dersler dışında okulumuzda bulunan laboratuvarlarda yapılan çeşitli deney ve gözlemler sayesinde öğrencilerimizin bilime olan ilgisi artmakta ve merak duyguları gelişmektedir.

Sakarya KAMPÜS EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sakarya Kampüs Kale Okulların da eğitim-öğretim sürecine başlayan bir öğrenci
örgün eğitimin tüm kademelerinde birçok beceri ve bilgiyi elde eder.
Anaokulundan itibaren başlayan eğitim süreci temel koordinasyon becerilerinin kazandırılması, iki yabancı dil eğitiminin temellerinin atıldığı, arkadaşlık
ilişkilerinin oluşmaya başladığı, çevreye ve toplumsal düzene uyum noktasında yetiştirilir.
İlkokul kademesine geçiş sağlayan öğrenci 1. Sınıftan 4.sınıfa kadar eğitim öğretimin içeriğinde yer alan müfredat kapsamında okuma-yazma becerisini,
akademik dersleri, sosyal etkinlik derslerini, okul ve çevre kurallarına uyumu üst seviye de kazanır.

Haftalık 40 ders saati içeriğinde temel akademik derslerin
yanında yoğunlaştırılmış Uluslararası Cambridge destekli İngilizce dersleri, Almanca dil eğitimi ve Kampüs içinde yer alan diğer sosyal faaliyet alanlarında
etkili olarak sürecin içinde bulunur.

İlkokul kademesinden itibaren öğrencinin
akademik gelişimi ve psiko-sosyal gelişimi okul rehberliği ve öğretmenleri tarafından yakın takipte gözlemlenir. Öğrenciye çeşitli sorumluluk ve görevler verilerek bireysel gelişim süreci de desteklenir.
Ortaokul kademesine 5. Sınıftan 8.sınıfa kadar geçiş sağlayan öğrenci, ders ders branşlaşma aşamasında her dersi alanında uzman öğretmenlerden alarak etkili
ve kalıcı bir öğrenme elde eder.

Haftalık 40 ders saatinde yabancı dil gelişimini
öğrenci ortaokul da da sürdürür. Dönemsel olarak yapılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ile öğrencinin akademik gelişimi yakından takip edilir. Öğrencinin sınıf
ve düzey gelişimi gözlemlenerek bireysel etüt, grup etütleri veya sınıf etütleri eklenerek desteklenir. Lgs sürecinde her öğrenci bireysel olarak bir program çerçevesinde nitelikli bir okula kazandırılmasında hazır hale getirilir.

Akademik becerileri kazanmış, toplumsal düzene ve çevreye uyumlu, milli değerleri kazanmış, duyarlı bireyler olarak öğrenci ortaokul aşamasını tamamlar.

Anadolu lisesi ise üniversite kazanımına yönelik hafta sonu kursları ile diğer kurumlardan fark gösterir. Düzenli seviye belirleme sınavları ek etütler ,tamamı ücretsiz hafta sonu kursları yıllardır Kale de ücretsiz olarak sunulmaktadır.

mesaj başlat
merhabalar..kale koleji
merhabalar
size nasıl yardımcı olalım...